verše

sám sobě oběť

Čtvrtek v 16:37 | Keeble

když dojdou slova, stromy mlčí

na tváři ulpívá hvězdný prach

sám sobě padneš do náručí

sobě jak oběť - sobě vrahkdyž dojdou slova, vyschnou řeky

po těle slunce spaluje

sám sobě kmetem dlouhověkým

-jen dusné ticho, to tu je-K.

bude pršet

10. března 2018 v 19:01 | Keeble
křepčící nadšení pomalu opadá
plíživě vkrádá se ponurá nálada
slunéčko skrývá si své tečky pod krovky
-od sedmi počítá neslyšně do stovky

nejisté paprsky lámou se o řeku
a nějak úzko se jeví být člověku
když nebe pokryje dusivá opona
-přijde déšť, pravidlem přírody zákona

mravenci města si uhledají úkryty
matky své kočárky mačkají před byty
blíží se potopa, Noe, ty při nás stůj
-a za ten kousíček planety oroduj

_

mraky se přehnaly, ulice ožívá
a strouhou po krajích odtéká truchlivá
nálada společně s padlými slzami
-Noe se usmívá vysoko nad námi

Keeble

27. února 2018 v 18:56 | Keeble
právě jsem nasedla do rychlíku
který mě odveze...bůh ví, kam
sedím tiše, slova polykám
za okny statické obrazy
ženou se zběsile, do zkázy?

kam jen to spěcháte, lidé
stojící nehnutě za oknem
kdo, co vás přivedlo z vlaku ven?
kdo, co vám zavdalo příčiny
vyměnit slova za činy

ve shonu sousoší v antikém rázu
pojit chce květiny, nemajíc vázu
krmit chce zvířata, nemajíc píce
rozdávat úsměvy, nemajíc líce

v pohybu sousoší nehybných lidí
kam všichni mizíte? a proč vás vídím?


namáhám mozkové závity
zatímco venku vše tiše
mění se v ledové klišé

za okny vlaku mi pointa utíká
společně s lidmi i stromy se ztrácí
ztrácí se květiny, rybníky, ptáci...

K.

ohlédni se

20. února 2018 v 18:07 | Keeble
ohlédni se naposledy přes rameno
tam, kde skví se město rozložitě
tam, kde lidské hříchy utopí tě
tam, kde zachytí tě němé sítě...
ach, kde máme se jak prase v žitě?

ohlédni se naposledy přes rameno
dřív, než opustíš vše co ti patří
dřív, než zapomenou na tě bratři
dřív, než napočítáš jedna, dva, tři...
ach, než žádat budou tebe "zapři"

ohlédni se naposledy, snažně tebe prosím!
pak, až zůstane vše nedotčené
pak, až budou vzpomínky ti věnem
pak, až budeš hledat nás - tak mě ne
ach, až budeš hledat nás, tak mě ne...
nehledej mne, sestro, nikdy víc

nehledej mne, sestřičko, nikdy víc už

ohlédni se naposledy přes rameno
a vše nyní tobě budiž odpuštěno

že nebe je, jsem také

20. února 2018 v 17:53 | Keeble
vím, že není podzim
s věnováním


tiše stojím, bez pohnutí, na pokraji útesu

tenhle podzim, modré z nebe

a víc

už ti nesnesu

šedé mraky, obloha je s puklinami, dírami

leží nyní u tvých nohou

modř

co byla nad námi

K.

koukni, padá hvězda

17. února 2018 v 10:34 | Keeble
koukni, padá hvězda
tobě přímo do klína
minulost se prolíná

koukni, padá hvězda
minulost se směje
skrz vše, co se děje

koukni přece! hvězda padá
tahle noc je strašně mladá
sotva slunce oči klíží
tváří v tvář jsi temné tíži

Keeble

na perónu

16. února 2018 v 18:47 | Keeble
nikdo na mě nikdy
všechny lidské křivdy
nečekal na nástupišti
zanechány na bojišti
moje cesty podchodem
jako slovo úvodem
v samotě a tiše
tisícleté klišé

polemika nad vínem

4. února 2018 v 21:31 | Keeble

naděje, naděje, naděje...

s ní nebo bez ní, neděje

stejně se pořád vůbec nic

bratry jsme všichni si, doufajíc

jak říká Machar, v lepší zítra

v zářnější lidstvo a jasnější jitra

a vůbec všechno dokonalé

kdyby však neměl svět svoje ale...co máte proti současnosti

v čem má být zítřek lepčejší

máme co máme, to je dáno

že bude líp říká jenom ANO
naděje je pouhé slovíčko

v slovníku cizích frází

na hořkosladké bázi

stříbro měsíce zčernalo

4. února 2018 v 21:04 | Keeble

jakési prohnile temné jsoucno
chytá mou duši do dlaní
zlostnýma očima - hle na ni
ty, ty pocítíš strach
úzkost tě pojme bez příčiny
svědomí poskočí nemajíc viny
tvá krev se zblázní v koloběhu
bláznivě srdce bude bít...
nenajdeš, ne, nenalezneš klid
ni po boku jeho

smutné oči

30. ledna 2018 v 19:00 | Keeble
smutné oči pampelišek sehnuly se pod tíží
strachu, který našeptával, že jim kdosi ublíží
strach, co tiše lámal stonky víc, než ruka člověka
smutné oči pampelišek, a čas nikdy nečeká...

chřadne duše kdysi čistá pod náporem úzkosti
opatrnost prostá smíchu zarývá se do kostí
místo tmavě rudé krve teče bílé mlíčí
barva smrti pampelišek není barvou býčí...

plavovlasé dítko nese v ruce čtyři hlavičky
pokládá je, zapomíná, na okraji lavičky
smutné oči pampelišek zavřely se docela
matka, jíž je dítko neslo, ty květiny nechtěla.

posměváček

28. ledna 2018 v 0:06 | Keeble
naposledy když jsem procházela
kolem tvého bytu
v oknech se svítilo
ale bledě

a možná
měla jsem zazvonit
natřikrát
a zeptat se tě proč je nebe
rudé

proto stojím pod náručí červánků
poněkud zaraženě
odpověď mi trochu chybí
nemám ráda nezodpovězené otázky

nemám ráda nejistotu

a jenom
tobě bych věřila
že jsou to beránci
ztřísnění krví...

kdo nese na rukou
tuhle zlou vinu?

slunce se schovává
za lesem
zbaběle schovává
jen pojď

obžaloba těžce padá
na má ramena

obhájit svou nevinu chci
jsem však znavená...

*

naposledy když jsem procházela
kolem tvého bytu
nesvitílo se tam
-neb svítilo ještě slunce venku

vrah

a nebe
pomněnkově modré
posměšně na mě
ukazovalo tlustými prstíky...

nestrouhej mrkvičku
podivíne
když nenapočítáš do pěti

strouhals moc často
chybí ti asi prsty
nebo pár koleček

klesám

ztráta adresáta

14. ledna 2018 v 18:06 | Keeble
nadechni se
nadechni se všeho toho
co sis kdysi vysnil a teď to máš přímo před očima
protože není nic co by tě mohlo zastavit
kromě té betonové stěny kterous postavil na zahradě
a je to první co vidíš když se ráno podíváš z okna
do štiplavýho vzduchu rušných velkoměst
kde se tvoje city utopí pod nánosem alkoholu
a tenounkou vrstvou veřejného mínění
ale ty sis tak přál (tu) žít...

nemůžeš se zbavit pocitu že tě život zradil
-nikdo ti nedal co ti kdysi slibovali
prince a princezny, pohádky se všema jejima šťastnýma koncema
ve kterých dobro zvítězí nad zlem
a ty zatím ani nedokážeš rozeznat jedno od druhého
černobílé vidění
dávno přestalo fungovat mimo objektivy foťáků
prý sotva zaplatíš podnájem

být ti míň, určitě si řekneš, jak je to poetický
ale i pivo je hořký
a tvůj život nemám nic co lidem dát
dokonalý pro film nebo hodně špatnou báseň...

ale protože ti tolik není
protože nejsi
musím to napsat já

nadechni se

všeho toho, co jsi nikdy nechtěl

Keeble

konvenčně

9. ledna 2018 v 15:41 | Keeble

středem všeho světa

-uprostřed veškerého dění

na jeho ose souměrnosti a

téže rovnoběžce

kde známé se střetává s neznámým

za zvuků houslí a drtícího se kamení...

jsme se setkali

tak, jak se lidé setkávají

bez výstředností, formálností, přehnaných gest

bez falešné vřelosti a nelidského nezájmumezitím zašlo mnoho sluncí

na okenicích od západu k východu

a některá měla trochu spoždění

asi se zahleděla

do očí

jedné z našich neprostupných nocí

ve své prostoduché

kráseKeeble

je tu hezky

8. ledna 2018 v 17:45 | Keeble
poklepej mi na rameno, možná se i otočím

až budu uprostřed noci odcházet z prázdné duše

zamkla bych za sebou, na čtyři západy, není čím

pokaždé když s nimi mluvím tváří se tolik hluše

a v chladné ulici budu si courat v kaluži

lem staré sukně, co léta mi posílá vánoční přání

mlčela jsem, však jista si, že nic nedlužím

jí, ani nikomu jinému, přesto mi ještě cos brání...

pohlédnout do očí sklenici s vodou a ibalginu

co se na mě usmívá uprostřed vzpomínek, střepy

kdybych ji měla, tak jistě bych přiznala svoji vinu

ale jak může zpytovat, kát se, že nevidí, kdo je slepýna rohu náměstí zhasnuté výlohy obchodu s hračkami

tma trochu lepí a malí, všichni se tmy báli

ledové hvězdy, snad měsíc i jak sochy z mramoru nad námi

a svítání se všemi bolestmi na chvilku ztratí se v dáli

když přimkneme pohledy k sobě jako dva zloději

potkajíc se v noci, vzájemně si kryjem záda

hrajeme slepotu, a tma přec nám dá naději

tuhle hru na lepší zítra neumím mít rádaKeeble

jako pára nad hrncem

8. ledna 2018 v 17:35 | Keeble
krásný den a slunce svítí něžně do tváře
schoulím hlavu ještě hlouběj mezi polštáře
vše se zdálo vpořádku než jsem si vzpomenula
kdo jsem a má identita: absolutní nula

a tak jenom otupěle hledím ke stropu
marně zkouším zastavit emoční potopu
moje vůle dnešního dne dosáhla své hranice
osudem mým zdá se nyní dále všeho stranit se

minus dvě stě sedmdesát tři stupňů mě (c)hladí
po tvářích svou rozvrásněnou modrou kůží hadí
při poslední myšlence zamrzám opět zcela
můj život, má rutina a téže moje cela
uzavřela kruh a já se zase stávám ničím
jako pára nad hrncem - když unikám, tak syčím

na obrazu sadu jenž je bez stromů a bez zahrad
jsme si zřejme ukázali, jak to nemá vypadat

Keeble

na slovíčko

7. ledna 2018 v 19:49 | Keeble

hodně se toho stalo.
stojím na křižovatce cest, které nikam nevedou...nechci tím nic říct. prostě tam jen stojím.

na kraji ulice slyšela jsem
lampu zhasínat
a tiché kroky za rohem
byly vidět všude
dobrý den, ještě na chvíli
prosila bych si půjčit
babiččiny oči

duté ozvěny pootevřených okenic
mlátily chodníky, bodaly do boků
jehlicí
pletací ostruhy tvořily
podél řeky
vrásnité sonety pro všechny
co ještě nespí

brouzdáme nohama v špinavé kaluži míru
ručníky nemáme, kdosi nám podává víru

Keeble

hoď si kostkou

2. ledna 2018 v 15:01 | Keeble
nemáme nad sebou nic než prázdné nebe
nemáme jiného nic než sami sebe
nemáme v srdci nic než lásku a slzy
blíží se cíl nebo konec? bude to brzy...

jistoty nejsou nic jistější nežli počasí
vítr se prohání krajem a tahá mě za vlasy
jak když jsme běhali v létě ovocným sadem
aby nás nikdo neviděl, lezli jsme zadem

vždycky ti můžou vzít cokoliv tvoje je
kartáček na zuby, batoh, mír, láska, naděje
vezmou ti i to co tvoje ještě nebylo
možná že mělo být...zase se sázíme o kilo

že tahle planeta má/nemá co by nám dala
všechno se zdálo být lehčí, když byla jsem malá
o mnoho přišli jsme, mnoho jsme měli získat
co naše budoucnost? růžová/černá a daleká/blízká?

pomalu stmívá se, trochu mě zebou nohy
a z dlouhé chvíle tu vedeme debaty s bohy
to ještě nevíme, že je to dost možná naposledy
co takhle sedíme, podej mi ruku tedy...

pročítám v tvé dlani palčivé čáry života
a nemám to srdce ti říct, že je plní nicota

Keeble

ztratit se

24. září 2017 v 13:51 | Keeble

povinosti ustoupily stranou
když jsem prošla křišťálovou branou
magie

říkají že ten kdo nezná lidi
obtížně i sám do sebe vidí
a nežije

jenže v téhle zimě nikdo nechodí
do kostela na mši každý den
a sníh se vznáší mezi stromy
na místě

ty stromy nic než suché větve neplodí
ani my dnes do kostela nepřijdem
ale všechno co se stane vidíme tak trochu
nejistě

vidíme tak trochu rozmazaně
koukni na nás
podívej se na ně...

skupina přeživších básníků
píše už jenom ze zvyku
ne citu
když se slunce ptají: stále jsi tu?
a nebe odpoví tichem
poutané, jak oni
zvykem

a prostoduchý amatérský rým
rozplyne se v prachu noci

Keeble

takový svět mám ráda

21. června 2017 v 21:54 | Keeble
slunce se sklání trochu níž
než by se sklánět mělo
šeptám tvým směrem tiše "spíš?"
"spím" napoví mi tělo

slunce se sklání trochu níž
a noc se blíží za dnem
šeptám tvým směrem tiše "spíš?"
a ty se probouzíš chladnem

slunce se sklání trochu níž
poslední paprsky hladí
tváře a vzduchem zazní "víš..."
všichni jsou pořád jen mladí

slunce se sklání trochu níž
a noc se mezi nás vkládá
mladí a hloupí, však ty víš...
takový svět mám ráda

a slunce už se nesklání
a noc už dávno neleží
jako klín mezi svítáním
mnou tebou a tichým pobřežím

veškeré hradby zbořeny
bloudíme mezi světly
svých očí, a naše kořeny
jako by se v jeden spletly

bouráme všechny pravidla
života, básní i vztahů
kdysi jsem ti člun nabídla...
a teď v něm s tebou plavu

někdy mám trochu cukrovku
z toho, co sama skládám
dirigent, co ztratil taktovku-
takový svět mám ráda


Keeble

život je jako hromádka prachu

17. června 2017 v 16:15 | Keeble
jen prosím nevěř svému strachu


až jednou klesneme na dno
půjde to docela snadno
vzdát se a tiše klesat...
v jezírku uprostřed lesa

stromy se loučí se stíny
které ti ukážou hlubiny
kde není slunce, zpěv a víra...
"špinavá prázdná temná díra"

neběží mraky na obloze
zatuchlo tulí se ti k noze
neběží ani žádný čas...
nyní jsi, člověče, jeden z nás

jeden z těch co se vzdali ráje
ve prospěch mrtvolného kraje
kteří svým koncem probudili
vodnaté oči lesní víly

a ryby řečí bez výrazu
vrhají vstřícnost blíže srázu
na jehož konci nečeká
nic dobrého pro člověka

mrkají neživými víčky
marně jim vkládáš do tlamičky
poslední tabletu extáze...
s rybami jsou jen nesnáze

vodníku, pane téhle krajiny
řekni mi, lživě i, že nejsem jediný
který se na cestu plnou pastí
nevydal z vůle svojí vlastní

cítíš se roven svému stínu-
a zas si přikládáš cizí vinu

Keeble
 
 

Reklama